Formand

Kresten Vendelboe
Bestyrelse FH Århus

Medlemmer

Dansk Sygeplejeråd kreds Midtjylland
Anja Laursen
BUPL Østjylland
Ann Søndergaard Pedersen
Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland
Carsten Jervild
Radiograf Rådet Region Midtjylland
Christina Bagge Thisted-Høeg
Dansk Metal Østjylland
Daniel Dallerup
Fødevareforbundet NNF Østjylland
Flemming Hansen
Skanderborg-Odder Lærerkreds
Frank Møller Larsen
Socialpædagogerne Østjylland
Gert Landergren Due
HK Østjylland
Hanne Vinther
Blik og Rørarbejderforbundet Kreds Østjylland
Hans Hovmand-Olsen
Dansk El-forbund afdeling Østjylland
Jesper Emanuel Jensen
Århus Lærerkreds
Dorthe Ryom Fisker
FH kommuneudvalg Samsø
Kjeld Bønkel
FH Kommuneudvalg Odder
Lone Brask Bay
BUPL Århus
Marianne Gilbert Nielsen
FOA Fag og Arbejde Århus
Mette Fuglsig
FH Kommuneudvalg Skanderborg
Palle Langkjær
Uddannelsesforbundet
Peter Hassert
3F Rymarken Århus
Randi Smitsdorf
Malernes Fagforening Øst Vest
Thomas Lang
3F Transport, Logistik og Byg Århus
Thorkil Jansen
Dansk Socialrådgiverforening region Nordjylland
Trine Quist
Teknisk Landsforbund region Midt
Pernille Rohde
Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane
Vakant